Stari Grabovac

Naselje Grabovac spominje se prvi puta 1740. god. Već 1746. god. zabilježeno je da Grabovac ima 40 stanovnika u 12 kuća.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

U Starom Grabovcu kapela sv. Križa sagrađena je 1907., a tek 1931. nadograđena joj je sakristija. Na tom mjestu prije je bila stražarnica, a uz nju drveno raspelo i na četiri stupa natkriveno zvono, kojim se zvonilo ujutro, u podne i navečer, «Anđeo Gospodnji» i umrlima o pokopu. Početkom  Domovinskog rata, polovicom listopada 1991. godine srušili su je srpski okupatori, a u rujnu 1996. potpuno je obnovljena i ponovno blagoslovljena. Za kapelu u Starom Grabovcu, treba svakako istaknuti da je župnicima tijekom 20. stoljeća više od tri desetljeća pomagao crkveni tutor Ivan Pejaković.