Biseri Očeva Milosrđa

Što su to Biseri Očeva Milosrđa?
Biseri Očeva Milosrđa čine zajedništvo djece i mladih koji, pod vodstvom sestara Kćeri Milosrđa, uče o životu i primjeru bl. Mariji Propetog Isusa Petković (blagdan je 9. srpnja) te na taj način žele nasljedovati i živjeti svoju vjeru, šerići i svjedočeći ljubav i milosrđe Nebeskoga Oca.

 
Koji je cilj i kako djeluju Biseri Očeva Milosrđa?
Cilj je Bisera Očeva milosrđa pokazivati u svojoj obitelji, mjestu, školi i Crkvi svojim životom, primjerom i radom kako je milosrdan Nebeski Otac. Članovi Bisera prakticiraju redoviti sakramentalni život, nastoje rasti u vjeri te vlastitim radom pomagati bližnjima, siromašnima i potrebnima. U tome im je nadahnuće, putokaz i primjer život bl. Marije Propetog Isusa Petković.
Redovito sudjeluju na euharistijskom slavlju nedjeljom i blagdanima te na spomen bl. Marije Propetog Isusa Petković. Sudjeluju redovito na susretima Bisera, potičući druge na uključivanje. Trude se marljivo ispunjavati svoje dužnosti u učenju, dobrotvornim aktivnostima i moralnom kršćanskom životu. Bolesnima, osamljenima i siromašnima poklanjaju svoje vrijeme posjetima u domovima te skupljanjem novčanih priloga.
Prijatelji su misija! Svakog listopada, sav novačni prilog sakupljen u tom mjesecu, šalju za potrebe misija te su na taj način postali kumovi jednome djetetu u Kongu. Također su prijatelji Zaklade bl. Marije Petković koja pruža pomoć potrebnim obiteljima i djeci.
Na susretima, Biseri mole, pjevaju i prate događanja u Crkvi i župi te sudjeluju u njezinom životu obilazeći bolesnike. Organiziraju prigodne programe za obitelji, aktivni su u raznim radionicama, uče o životu i djelovanju bl. Marije Propetog Isusa Petković, promiču njezino poznavanje, druže se, igraju, a napose djeluju u župnoj zajednici kao uzori među vršnjacima.
U Crkvi su pjevači, čitači, glumci, ministranti, odnosno, drugim riječima rečeno, produžena su ruka Milosrdnog Oca.“

 
Kada se Biseri susreću?
Biseri Očeva Milosrđa okupljaju se tijekom nastavne godine jedanput na tjedan, tj. subotom, poslijepodne u 15,00 sati, u samostanu kod časnih sestara Kćeri Milosrđa. Važno je napomenuti da od mjeseca lipnja do blagdana Bl. Marije Propetog Isusa Petković, susreti se organiziraju po dogovoru.

 
Kako postati član zajednice Bisera Očeva Milosrđa?
Biserom se Očeva Milosrđa postaje upoznavanjem, dolaskom i djelovanjem na susretima te naposljetku polaganjem obećanja po obrascu „Statuta“. Tom prigodom dobivaju znak: TAU s moćima bl. Marije Propetog Isusa. Svoju pripadnost članovi potvrđuju Pristupnicom i polaganjem obećanja. Slavlje se obećanja odvija na svečani način, u sklopu župne ili redovničke zajednice, prigodom slavlja blagdana Bl. Marije Propetog Isusa Petković, a položena se obećanja obnavljaju svake godine. Potrebno je istaknuti da roditelji trebaju potpisati suglasnost za pristup svoje djece u Bisere.