OSNOVANA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U NOVSKOJ

Kroz svoju povijest, Crkva je oduvijek imala snažan osjećaj za čovjekovu općeljudsku izgradnju, napose u kulturi, obrazovanju, stjecanju moralnih i vjerničkih vrednota. Na poseban je način ta uloga osviješćena Drugim vatikanskim koncilom, nakon kojega između ostalog započinje izravno otvaranje Crkve svijetu i društvu. Jedan od odnosa Crkve i društva zasigurno je djelovanje Crkve na odgojno-obrazovnoj razini putem otvaranja katoličkih škola i sveučilišta u kojima se poučava i odgaja prema načelima kršćanskih vrednota i u „duhu evanđeoske slobode“.

U tom smislu na području Požeške biskupije, u njezinom dvadesetogodišnjem postojanju, požeški biskup Antun Škvorčević osnovao je pet katoličkih škola, od kojih su dvije gimnazije i tri osnovne škole. Posljednju je od njih – Katoličku osnovnu školu u Novskoj – osnovao proteklih dana.

Katolička osnovna škola u Novskoj započet će sa svojim radom iduće jeseni, tj. školske godine 2017/18. Upisi u spomenutu školu vršit će se u mjesecu lipnju ove godine, a roditelji mogu svoju djecu predbilježiti ili pak tražiti bilo kakvu informaciju o navedenom već od početak ovoga tjedan u Župnom uredu župe sv. Luke ev. u Novskoj.

Katolička osnovna škola je stoga jedna od ponuda roditeljima novljanskoga kraja koji u vlastitoj slobodi imaju pravo odlučiti upisati djecu u onu školu za koju smatraju da je u skladu s njihovim očekivanjima.